História

Slovenský futbalový zväz v spolupráci s generálnym partnerom McDonald´s Slovakia pripravil v minulom školskom roku 2021/22 pilotný celoročný projekt s názvom „Po škole s McDonald’s Cupom“. Projekt bol súčasťou školskej futbalovej súťaže v mini futbale žiakov a žiačok ZŠ - McDonald’s Cup. Cieľom bolo ponúknuť atraktívne a najmä pravidelné futbalové aktivity - krúžky futbalu deťom 1. stupňa základných škôl počas ich pobytu v školskom prostredí. Cieľovou skupinou  deti vo veku 8 - 11 rokov, predovšetkým žiaci a žiačky navštevujúci 3. a 4. ročník základnej školy. V školskom rok 2021/22 bolo do projektu zapojených 30 základných škôl z celého Slovenska s počtom viac ak 450 chlapcov a dievčat.