História

Futbalový krúžok "Po škole s McDonald’s Cupom" je voľnočasová športová aktivita po vyučovaní, ktorú McDonald´s Slovakia, spoločne so Slovenským futbalovým zväzom, rozbehli v roku 2022 ako ďalšie rozšírenie možností pravidelnej pohybovej aktivity detí na prvom stupni ZŠ a to priamo na športoviskách základných škôl pod dohľadom trénera s platnou licenciou SFZ. V pilotnom roku sa do krúžkov zapojilo 60 škôl a takmer 1 000 detí vo veku 8-11 rokov. Projekt zaujal aj Ministerstvo školstva, ktoré ho vníma ako jeden z formátov napĺňajúci pripravovanú koncepciu Aktívnej školy.