O krúžku

Futbalový krúžok Po škole s McDonald’s Cupom je voľnočasová športová aktivita po vyučovaní na základných školách pre deti prvého stupňa vo veku od 8 do 11 rokov. Má za cieľ podporiť záujem chlapcov a dievčat o kolektívne športy a futbal. Pre žiakov a žiačky z 3. a 4. ročníka čaká zábavný športový krúžok, tréning, ktorý hravou formou motivuje k pohybu, posilňuje tímového ducha, koncentráciu, samostatnosť i sebadisciplínu. Krúžok do základných škôl realizuje Slovenský futbalový zväz spoločne s generálnym partnerom McDonald's Slovakia. 


Pre vášho športovca a športovkyňu sú pripravené: 

  • tréningy 1x týždenne - 45 minút 
  • tréner s platnou futbalovou licenciou SFZ
  • McDonald’s Cup tričko 
  • materiálne a odborné zabezpečenie krúžkov od SFZ

Realizáciu krúžkov futbalu v základnej škole zabezpečujú počas celého školského roka kvalifikovaní tréneri s platnou futbalovou licenciou SFZ. Tí zodpovedajú za celkovú prípravu, organizáciu, vedenie, vyhodnotenie záujmovej činnosti futbalu a zároveň zodpovedajú aj za bezpečnosť detí počas krúžkov „Po škole s McDonald’s Cupom."